НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БЕЛА ЦРКВА

Close Menu
Упис чланова врши се током целе календарске године и важи за ту годину. Приликом уписа потребно је ставити на увид личну карту и платити чланарину, по следећем ценовнику за 2020. годину:

-упис за одрасле чланове..............800,00 динара
-упис за децу, ученике основних и средњих школа и студенте....... 600,00 динара
-упис пензионера...........................400,00 динара
-колективно чланство.....................300,00 динара

Сваке године Народна библиотека у Белој Цркви бесплатно уписује ђаке прваке.

-изнајмљивање простора................1000,00 динара

ВАША ПРАВА

Сваки корисник уписом стиче права на:

-коришћење свих фондова Народне библиотеке у Белој Цркви
-коришћење и консултацију свих информационих извора и услуга Библиотеке
-помоћ при консултовању лисних и електронских каталога
-помоћ и упутство при проналажењу библиографских података
-коришћење специјалних збирки и фондова, уз стручну помоћ
-међубиблиотечку позајмицу (сву потребну литературу коју не можете наћи у Библиотеци у Смедереву, можете поручити из друге библиотеке, уз надокнаду поштанских трошкова)
-присуство свим културним програмима у Библиотеци је бесплатнорезервацију наслова

ВАШЕ ОБАВЕЗЕ

Продужење рока позајмице може се извршити благовременим пријављивањем, лично или телефоном.

Изгубљену или оштећену књигу корисник је дужан да замени књигом истог наслова, или да плати накнаду по њеној садашњој вредности. Корисници су дужни да се према библиотечкој грађи односе пажљиво и да је чувају. Љубазно Вас молимо да не подвлачите, не исписујете белешке, не савијате и не цепате листове.

Корисник је дужан да се придржава кућног реда Библиотеке и правила понашања на јавном месту и да својим понашањем не угрожава права и рад осталих корисника и запослених.

КАКО ДОЋИ ДО ПУБЛИКАЦИЈА?

Публикације се ван Библиотеке позајмљују на 15 дана. Једном позајмицом могу се узети три књиге, две из обавезне школске лектире. Серијске публикације (новине и часописи) се не могу износити из Библиотеке, без посебне дозволе.Корисник Библиотеке има право на слободан приступ књижном фонду. Изузетак су завичајна и референсна збирка и легат, чије се публикације могу користити само у читаоници Народне библиотеке у Белој Цркви.
Top