НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БЕЛА ЦРКВА

Close Menu

ДОКУМЕНТА

  1. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Народној библиотеци
  2. Статут Народне библиотеке у Белој Цркви
  3. Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању Народне библиотеке Бела Црква
  4. Решење о регистрацији у АПРу
Top